صندوق های ETF

صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (Exchange Trading Fund) (ETF)

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه و کسب بازدهی مناسب با تجمیع سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان دارایی پایه تشکیل شدند. بنابراین عملکرد صندوق ها بستگی مستقیم به عملکرد دارایی‌ها و نحوه مدیریت آنها دارد. هر صندوق از واحدهای سرمایه گذاری تشکیل شده که ارزش آنها با NAV یا خالص ارزش دارایی های صندوق مشخص می‌شود. واحد صندوق های قابل معامله در بازار سرمایه داد و ستد می‌شود و قیمت آنها از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. بدیهی است واحد این صندوق‌ها با قیمتی نزدیک به NAV معامله شود.

ویژگی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

سرمایه گذاران به منظور خرید واحدهای این صندوق‌ها می‌توانند از طریق کارگزاری های فعال در فرابورس اقدام نمایند. ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله 10,000 ریال است. و NAV آنها هر 2 دقیقه یکبار محاسبه می‌گردد.
دوره فعالیت این صندوق ها نامحدود بوده و حداقل و حداکثری برای سرمایه گذاری افراد حقیقی و حقوقی در این صندوق‌ها در نظر گرفته نشده است. در این صندوق ها بازخرید واحدها در کوتاه مدت بدون پرداخت جریمه امکان پذیر است. همچنین دوره پرداخت وجه بازخرید واحدها حداکثر 3 روزکاری است.

سرمایه گذاری در صندوق‌های قابل معامله

خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. واحدهای خریداری شده با نام هستند و گواهی خرید مربوطه توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه صادر می‌شوند. خریداران می‌توانند از کارگزار خود گواهی خرید را دریافت نمایند. NAV آنها هر 2 دقیقه یکبار محاسبه می‌گردد.
در زمان تأسیس صندوق، واحدهای ETF در دوره پذیره نویسی به ارزش هر واحد، 10,000 ریال صادر می‌شود. معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های قابل معامله پس از اتمام پذیره نویسی و ثبت صندوق، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌گردد. سرمایه گذاران با مراجعه به کارگزار عضو فرابورس اقدام به معامله این واحدها می نمایند.

کارمزد معاملات

خریداران و فروشندگان واحدهای ETF طی دوران پذیره نویسی و معاملات ثانویه واحدهای ETF می بایستی مبالغی را به عنوان کارمزد معامله و براساس نوع صندوق به شرح جدول زیر پرداخت نمایند.

نوع صندوق کارمزد خرید کارمزد فروش حداقل کارمزد حداکثر کارمزد
در سهام 0.486% 0.529% 680 920
مختلط 0.243% 0.2645% 680 920
با درآمد ثابت 0.0972% 0.1058% 680 920

مطابق قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.‌

* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: