صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک چیست؟

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده 1 بند 20) ، صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر تعریف شده است: « نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند».
سرمایه‌گذارانی که سهام صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را خریداری می‌کنند همان مالکان یا سهام‌داران هستند. وجوه دریافتی از آنها در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند.

تاریخچه صندوق سرمایه‌گذاری

به اعتقاد برخی از تاریخ‌دانان، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اولین بار در سال 1822 و در کشور هلند معرفی شد. البته در مورد زمان و مکان دقیق ایجاد این صندوق‌ها اتفاق نظری و جود ندارد. مفهوم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در سال 1849 در سوئیس و در دهه 1880 در اسکاتلند مطرح شد. بعد از آنکه در بریتانیا و فرانسه مورد توجه قرار گرفت، در دهه 1890 در ایالات متحده معرفی و در دهه 1920 محبوبیت این صندوق‌ها به اوج خود رسید. اولین صندوق سرمایه‌گذاری به شکل امروزی در سال 1924 در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

در بازار سرمایه ایران، صندوق‌ها براساس ترکیب دارایی‌ها به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 • صندوق سرمایه گذاری در سهام: حداقل 70درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.
 • صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: حداقل 70درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود.
 • صندوق سرمایه گذاری مختلط: حداقل 40درصد و حداکثر 60 درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

 • برخورداری از کارشناسان حرفه ای بازار سرمایه و استفاده از نرم افزارهای مربوطه که امکان مدیریت بهینه پرتفوی را فراهم می‌سازد و فرد با سرمایه گذاری در این صندوق‌ها قادر است با کمترین هزینه از مدیریت حرفه‌ای بهره ببرد.
 • سادگی در ســرمــایــه‌گــذاری بــرای ســرمــایـه‌گـذاران جـزء، از دیگر مزایای این صندوق ها می‌باشد. از جمله، امکان بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری توسط صندوق و اطلاع از قیمت واقعی واحدهای سرمایه‌گذاری.
 • این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری در سهام، گواهی‌های سپرده و اوراق مشارکت، همزمان از ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه بهره می‌برند و با متنوع سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
 • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، ریسک نقد شوندگی را کاهش می‌دهد. زیرا افراد هر زمان که اراده کنند می‌توانند واحدهای صندوق را ابطال نمایند، ولیکن در بازار سهام، ممکن است به دلیل بسته بودن نماد سهم و یا وجود صف، امکان معامله در هر لحظه وجود نداشته باشد.
 • از آنجا که در این صندوق‌ها افراد با سرمایه‌های خرد قادر به سرمایه‌گذاری هستند، با تجمیع سرمایه‌های اندک و هدایت آنها به سمت بازار اوراق بهادار، نقدینگی این بازار نیز افزایش می‌یابد.

هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

هزینه های تأسیس، هزینه های برگزاری مجامع صندوق، کارمزد مدیر، کارمزد متولی، کارمزد ضامن،حق الزحمه حسابرس، حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق، حق پذیرش و عضویت در کانون ها.
همچنین کارمزد ابطال که از جمله هزینه‌هایی است که در صورت ابطال واحدها در بازه زمانی 45 روزه از زمان صدور مستقیماً توسط سرمایه‌گذار پرداخت می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس به شماره 28954 نزد سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و به شماره 10767 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد.
این صندوق جزء صندوق‌های اندازه کوچک می‌باشد و سرمایه آن بین 5 میلیارد ریال تا 50 میلیارد ریال مجاز به تغییر است.

ارکان صندوق

 • مجمع : اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (شرکت کارگزاری آبان)
 • مدیر: شرکت کارگزاری آبان
 • متولی : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 • ضامن : شرکت کارگزاری آبان
 • حسابرس : موسسه حسابرسی بهراد مشار
 • کارگزار : شرکت کارگزاری آبان

ترکیب دارایی‌های صندوق

صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی(ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد.
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام مختلط است و در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس حداقل 40% و حداکثر 60% از داراییهای صندوق
1- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر
1-1- پذیرفته شده در بورس تهران
2-1- پذیرفته شده در فرابورس ایران
2- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس
4- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر 10% از داراییهای صندوق
حداکثر 5% از داراییهای صندوق
حداکثر 30% از داراییهای صندوق
حداکثر 10% از داراییهای صندوق
حداکثر 5% از داراییهای صندوق
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل 40% و حداکثر 60% از داراییهای صندوق

هزینه هایی که می بایست توسط سرمایه‌گذار پرداخت گردد

دریافت کننده شرح هزینه
مدیر مبلغ 20.000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری ( در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد) کارمزد صدور
مدیر الف) بخش ثابت :
مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری
کارمزد ابطال
صندوق ب) بخش متغیر:
علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر:
ب ـ 1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب ـ 2) 4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
ب ـ3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب ـ 4) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30روز و برابر یا کمتر از 45روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد
تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)
کارمزد ابطال
هر سرمایه‌گذار در هر زمان، حداقل 1واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر 5% حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

 • سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاری و براساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد.
 • قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان دهنده ارزش خالص دارایی های صندوق(یعنی ارزش دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مثلاً بازار با صف مواجه است، که مدیر می تواند قیمت بازار دارایی ها را تعدیل نماید. در تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.
 • قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق در همان روز است‌. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس را برروی سایت pars.abanbroker.com مطالعه فرمائید.

همچنین سرمایه گذاران محترم می توانند با استفاده از شناسه و رمز عبور دریافتی از طریق لینک pars.abanbroker.com روند سرمایه گذاری خود را در هر لحظه پیگیری نمایند.

* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: