محدودیت های عرضه

  • پایه تخصیص: کمترین مقدار جهت تخصیص در هر نماد معاملاتی است که تخصیص های کارگزار به مشتری باید مضرب صحیحی از آن باشد.
  • حداقل عرضه: کمترین مقدار مجاز عرضه در هر نماد معاملاتی است.
  • حداقل خرید جهت کشف نرخ:مقدار یا درصدی از عرضه هر نماد معاملاتی در بورس است که طبق مقررات باید معامله گردد تا نرخ کشف شده مورد تایید بورس قرار گیرد.
  • حداقل تخصیص:کمترین مقدار مجاز تخصیص کالا توسط کارگزار به مشتری
  • حداکثر خطای مجاز تحویل: حداکثر میزان مجاز تفاوت وزن کالای تحویلی نسبت به کالای معامله شده
  • حداقل خرید هر کارگزار: کمترین مقدار از هر کالاست که یک کارگزار می تواند در بورس خریداری کند.
  • حداقل تغییر قیمت سفارش: کمترین مقدار مجاز تغییر قیمتی سفارش های ثبت شده درسامانه معاملاتی
ردیف گروه اصلی گروه کالا پایه تخصیص حداقل عرضه(واحد) حداقل خرید جهت کشف نرخ حداقل تخصیص حداکثر خطای مجاز تحویل(تلورانس) حداقل خرید هر کارگزار حداقل تغییر قیمت سفارش(در واحد اندازه گیری به ریال)
واحد اندازه اندازه
1 صنعتی طلا کیلو گرم 1 1,000 حداقل عرضه 50 گرم 25% آخرین محموله قابل تحویل 50گرم 100
2 صنعتی اکسید مس کیلو گرم 1,000 1,000 حداقل عرضه حداقل عرضه 25% آخرین محموله قابل تحویل حداقل عرضه 5
3 صنعتی کنسانتره کیلو گرم 1,000 1,000 حداقل عرضه حداقل عرضه 25% آخرین محموله قابل تحویل حداقل عرضه 50
4 صنعتی نیکل کیلو گرم 1,000 1,000 حداقل عرضه حداقل عرضه 25% آخرین محموله قابل تحویل حداقل عرضه 50
5 صنعتی فولاد کیلو گرم 1,000 1,000,000 50% حداقل عرضه 110,000 25% آخرین محموله قابل تحویل 110,000 1
6 صنعتی مس کیلو گرم 1,000 40,000 50% حداقل عرضه 5,000 25% آخرین محموله قابل تحویل 5,000 10
7 صنعتی آلومینیوم کیلو گرم 1,000 40,000 50% حداقل عرضه 20,000 25% آخرین محموله قابل تحویل 20,000 5
8 صنعتی روی کیلو گرم 1,000 40,000 50% حداقل عرضه 20,000 25% آخرین محموله قابل تحویل 20,000 5
9 صنعتی سولفور مولیبدن کیلو گرم 1,000 10,000 حداقل عرضه 10,000 25% آخرین محموله قابل تحویل 10,000 10
10 صنعتی سنگ آهن کیلو گرم 1,000 40,000,000 50% حداقل عرضه 5,000,000 25% آخرین محموله قابل تحویل 5,000,000 C
11 صنعتی سیمان کیلو گرم 1,000 5,000,000 50% حداقل عرضه 100,000 25% آخرین محموله قابل تحویل 100,000 1
12 صنعتی سیمان سفید کیلو گرم 1,000 1,000,000 50% حداقل عرضه 20,000 25% آخرین محموله قابل تحویل 20,000 1
13 صنعتی ذغال سنگ کیلو گرم 1,000 25,000,000 5,000,000 5,000,000 25% آخرین محموله قابل تحویل 5,000,000 1
حداکثر عرضه در صورتی که برای برخی از کالاها به تشخیص بورس و یا پیشنهاد فروشنده و دیگر نهادهای مرتبط با بورس نیازی برای حداکثر خرید باشد با تایید مدیرعامل گزینه مربوطه در فرم عرضه تکمیل خواهد شد
* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: