ساعات کاری

بخش روزهای کاری ساعت کاری
پذیرش بورس و فرابورس اوراق بهادار شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی  16:30
پذیرش بورس کالا شنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 16:00
پذیرش آتی سکه شنبه تا چهارشنبه
پنج شنبه
8:00 الی 16:00
10:00 الی 14:00
معاملات بورس و فرابورس اوراق بهادار شنبه تا چهارشنبه 9:00 الی 12:30
معاملات بورس کالا- رینگ فلزات شنبه تا چهارشنبه 10:30 الی 12:00
معاملات آتی سکه شنبه تا چهارشنبه
پنج شنبه
10:00 الی 18:00
10:00 الی 16:00
پذیرش واحد سرمایه گذاری
(سبد سرمایه گذاری،صندوق سرمایه گذاری پارس)
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 16:30
* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: