مرکز تماس

جهت ارتباط با واحدهای مختلف شرکت کارگزاری آبان، ابتدا از طریق یکی از شماره های زیر با "مرکز تماس" ارتباط برقرار نمایید و پس از شنیدن پیام اولیه اپراتور خودکار و بر اساس جدول زیر، شماره و یا داخلی واحد مورد نظر را وارد نمایید.

ساعات کاری مرکز تماس از 7:30 الی 16:30 می باشد.

شماره های مرکز تماس: 42151000 - 88553030 - 85510

*در صورت تماس از شهرستان، کد 021 را به شماره های فوق اضافه نمایید.

نام واحد شماره داخلی
پذیرش و امور مشتریان 1 364-264-164
معاملات آنلاین و اینترنتی 2 305-350-150
حسابداری 3 149 -321
آتی سکه 4 504-509
صندوق های سرمایه گذاری 5 453-455-456
سبدگردانی 6 451-452-454
مشاور سرمایه گذاری 7 138
کالا و انرژی 8 502-511
فکس 9 -
اپراتور 0 -

*در صورت تماس از شهرستان، کد 021 را به شماره های فوق جهت برقراری ارتباط با واحد های کالا و آتی سکه، بعد از ساعت کاری مرکز تماس، با شماره های ٤٢١٥١٥٠٢ و ٤٢١٥١٥٠4 ارتباط برقرار نمایید.

* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: