صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان به شماره 34969 نزد سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و به شماره 11297 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد
این صندوق جزء صندوق‌های اندازه کوچک می‌باشد و سرمایه آن بین 20 میلیارد ریال تا 200 میلیارد ریال مجاز به تغییر است

ارکان

  • مجمع : اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (شرکت کارگزاری آبان)
  • مدیر: شرکت کارگزاری آبان
  • متولی : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
  • حسابرس : موسسه حسابرسی بهراد مشار
  • کارگزار : شرکت کارگزاری آبان

ترکیب دارایی‌های صندوق

صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی(ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
1-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد ها ی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداقل 70%کل داریی های صندوق
2.سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر ------
1-2پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
2-2 پذیرفته شده در فرابورس ایران حداکثر5%از کل دارایی های صندوق
3.سهام،حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار طبقه بندی شده در یک صنعت 30%از کل دارایی های صندوق
4.سهام و حقر تقدم پذیرفته در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 20%از کل دارایی های صندوق
5 سهام،حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادارمنتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام ،حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منشره ناشر
6.واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر 5%از کل دارایی های صندوق

هزینه هایی که می بایست توسط سرمایه‌گذار پرداخت گردد

الف) در حال حاضردر بخش ثابت بابت صدور و ابطال کارمزدی دریافت نمی گردد.
هر سرمایه‌گذار در هر زمان، حداقل 1واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر 5% حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

  • سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاری و براساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد.
  • قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان دهنده ارزش خالص دارایی های صندوق(یعنی ارزش دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مثلاً بازار با صف مواجه است، که مدیر می تواند قیمت بازار دارایی ها را تعدیل نماید. در تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.
  • قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق در همان روز است‌. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان را برروی سایت aban.abanbroker.com مطالعه فرمائید.

همچنین سرمایه گذاران محترم میتوانند روند سرمایه گذاری خودرا بس از دریافت شناسه کاربری و رمز عبور بروی لینک در هر لحظه مشاهده نمایند.aban.abanbroker.com

* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: