صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس به شماره 28954 نزد سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و به شماره 10767 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد.
این صندوق جزء صندوق‌های اندازه کوچک می‌باشد و سرمایه آن بین 5 میلیارد ریال تا 50 میلیارد ریال مجاز به تغییر است.

ارکان صندوق

  • مجمع : اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (شرکت کارگزاری آبان)
  • مدیر: شرکت کارگزاری آبان
  • متولی : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
  • ضامن : شرکت کارگزاری آبان
  • حسابرس : موسسه حسابرسی ایران مشهود
  • کارگزار : شرکت کارگزاری آبان

ترکیب دارایی‌های صندوق

صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی(ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد.
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری مختلط است و در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
1-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد ها ی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابوسر ایران پذیرفته شده اند حداقل 40% و حداکثر 60% کل داریی های صندوق
1-1سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران از طرف یک ناشر حداکثر 20%از کل دارایی های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده اند
1-2سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران و و بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار، طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30%از دارایی های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده اند
1-3سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در فرابورس ایران حداکثر 10%از کل دارایی های صندوق
1-4سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق –های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5%از کل سهام و حق تقدم و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار
1-5واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر 5%از کل دارایی های صندوق
2-سرمایه گذاری در اوراق مشارکت،گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل 40% و حداکثر 60% کل داریی های صندوق
2-1اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40%از دارایی هی صندوق که به بند 2 اختصاص دارد
2-2اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30%از دارایی های صندوق که به بند 2 اختصاص دارد

هزینه هایی که می بایست توسط سرمایه‌گذار پرداخت گردد

دریافت کننده شرح هزینه
مدیر مبلغ ٢٠.٠٠٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری ( در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد) کارمزد صدور
مدیر الف) بخش ثابت :

در حال حاضردر بخش ثابت بابت صدور و ابطال کارمزدی دریافت نمی گردد
کارمزد ابطال
صندوق ب) بخش متغیر:

ب-1)5%از قیمت ابطال درصورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذار فاصله داشته باشد

ب-2)4%از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیشتر از هفت روز و برابر یا کمتر از پانزده روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذار فاصله داشته باشد

ب-4)1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیشتر از 30 روز و برابر و کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد.

تذکر :ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد

1کارمزد ابطال
هر سرمایه‌گذار در هر زمان، حداقل 1واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر 5% حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

  • سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاری و براساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد.
  • قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان دهنده ارزش خالص دارایی های صندوق(یعنی ارزش دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مثلاً بازار با صف مواجه است، که مدیر می تواند قیمت بازار دارایی ها را تعدیل نماید. در تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.
  • قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق در همان روز است‌. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس را برروی سایت pars.abanbroker.com مطالعه فرمائید.

همچنین سرمایه گذاران محترم می توانند با استفاده از شناسه و رمز عبور دریافتی از طریق لینک pars.abanbroker.com روند سرمایه گذاری خود را در هر لحظه پیگیری نمایند.

* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: