صندوق نیکوکاری ندای امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امیدبه شماره 35520 نزد سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و به شماره 11314 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. این صندوق جزء صندوق‌های اندازه کوچک می‌باشد و سرمایه آن بین 20 میلیارد ریال تا 200 میلیارد ریال مجاز به تغییر است.

ارکان

  • مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، مدیر ثبت، متولی، حسابرس و مدیر اجرا را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی ، با شرایط مذکور در اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.
  • مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان
  • مدیر: شرکت کارگزاری آبان
  • مدیر اجرا: انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی
  • متولی : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
  • حسابرس : موسسه حسابرسی دایا رایان
  • کارگزار : شرکت کارگزاری آبان، شرکت کارگزاری سرمایه و دانش

ترکیب دارایی‌های صندوق

صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی(ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد.
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام با تقسیم سود است و در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
1-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد ها ی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند. حداقل 70%کل داریی های صندوق
2.سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
1-2پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر5%از کل دارایی های صندوق
2-2 پذیرفته شده در فرابورس ایران 30%از کل دارایی های صندوق
3.سهام،حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 20%از کل دارایی های صندوق
4.سهام و حقر تقدم پذیرفته در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 5% از کل سهام ،حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منشره ناشر
5 سهام،حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادارمنتشره از طرف یک ناشر. حداکثر 5% از کل سهام ،حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منشره ناشر

هزینه هایی که می بایست توسط سرمایه‌گذار پرداخت گردد

در حال حاضردر بخش ثابت بابت صدور و ابطال کارمزدی دریافت نمی گردد.
هر سرمایه‌گذار در هر زمان، حداقل 1واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر 5% حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

  • سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاری و براساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد.
  • قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان دهنده ارزش خالص دارایی های صندوق(یعنی ارزش دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مثلاً بازار با صف مواجه است، که مدیر می تواند قیمت بازار دارایی ها را تعدیل نماید. در تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.
  • قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق در همان روز است‌. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود.

تقسیم سود

مقطع زمانی تقسیم منافع حاصله در صندوق،یکساله است و مطابق آنجه که سرمایگذار هنگام صدور واحد تعیین نموده پرداخت می گردد منافع قابل تقسیم در پایان هر دورۀ تقسیم منافع، 15 درصد نسبت به ارزش مبنای واحدهای سرمایه-گذاری در پایان دورۀ تقسیم منافع می¬باشد. (سقف منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود): تصمیم¬گیری راجع به تقسیم یا عدم تقسیم آن از اختیارات مدیر صندوق است

روش‌های مشارکت اشخاص نیکوکار در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه

هر شخص نیکوکار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این صندوق، به روش‌های زیر در امور نیکوکارانه مندرج در بند 3-1 این امیدنامه مشارکت داشته‌باشد:
الف) اصل و در نتیجه تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به امور نیکوکارانۀ یادشده اختصاص دهد. در این صورت گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام مدیر اجرای صندوق صادرشده و به شخص نیکوکار مطابق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، لوح تقدیری اعطاء می‌شود.
ب) تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود در صندوق را به امور نیکوکارانۀ یادشده اختصاص دهد. در این صورت گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام شخص نیکوکار صادر می‌گردد.
ج) بخشی از منافع سرمایه‌گذاری خود در صندوق را (که سالانه بیش از حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سپردۀ پنج ساله در سیستم بانکی کشور نخواهد بود)، به خود اختصاص داده و در صورتی‌که سرمایه‌گذاری وی در صندوق منافعی بیشتر عاید نماید، مابقی منافع را به امور نیکوکارانه یادشده اختصاص می‌دهد. در این صورت نیز گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام شخص نیکوکار صادر می‌شود.
علاوه بر موارد فوق، شخص نیکوکار می‌تواند در هنگام ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، تمام یا بخشی از مبالغ مربوط به ابطال را به امور نیکوکارانۀ مندرج در امیدنامه اختصاص دهد.
اشخاص نیکوکار باید در هنگام پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، یکی از روش‌های مندرج در قسمت‌های (الف)، (ب) یا (ج) بند 8-1را برای مشارکت در امور نیکوکارانۀ موضوع امیدنامه، انتخاب نمایند. در صورتی‌که با انتخاب یکی از دو روش (ب) یا (ج) بند 8-1، گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام شخص نیکوکار صادر شده باشد، وی می‌تواند در هر زمان که تمایل داشته‌باشد، روش مشارکت خود را تغییر دهد. فرم‌ها و مراحل مربوطه برای انجام این تغییر در رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی شده‌است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک ندای امید را برروی سایت omid.abanbroker.com ملاحظه نمایید.

* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: